Palmskogs Seminstation fortsatt 100% dräktighet!

Som jag tidigare skrivit så har jag haft 100% dräktighet hos Palmskogs Seminstation sedan jag kom dit 2009. I år seminerades Jazz Primera II samt Dalima och båda dräktiga, så nu är vi uppe i 17 betäckningar som resulterat i 17 dräktigheter fördelat på 9 ston. 

Så jag vill härmed återigen rikta ett stort tack till Seminveterinärerna Andreas Sandin och Sofia Stenberg samt Theres. Statistiken talar för sig själv.